Werken bij

Brandweer Midden-Delfland bestaat uit de posten Den Hoorn, Schipluiden en Maasland met in totaal ongeveer 60 medewerkers.

Meest gestelde vragen

Wie zijn onze brandweervrijwilligers?
Vrijwilligers bij de brandweer zijn werkzaam in diverse beroepsgroepen en opleidingsniveaus en komen voort uit alle lagen van de bevolking. Het zijn mensen die zich betrokken voelen bij hun woon- en werkomgeving en zich daarvoor willen inzetten. Zij willen werken onder niet-alledaagse omstandigheden en hulp verlenen aan mens en dier.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die willen werken in een team dat altijd paraat staat om de helpende hand te bieden. Bij voorkeur ben je niet ouder dan 45 jaar. Als brandweervrijwilliger moet je van een uitdaging houden. Iedere oproep is weer spannend, je weet nooit wat je aantreft. Je treedt op bij brand, verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade en wateroverlast.

Wij zoeken met name mannen of vrouwen die overdag op werkdagen beschikbaar zijn voor de brandweer.
 

Je beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke conditie. Je kunt improviseren en je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt vrijwilliger in actieve dienst blijven tot de leeftijd van 55 à 60 jaar.

Hoe vrijwillig is de brandweer?
De kwaliteit van de diensten die de brandweer verleent, is sterk afhankelijk van de paraatheid van de organisatie. Met het oog op de openbareveiligheid is de opkomsttijd van de brandweer aan genormeerde tijdslimieten gebonden. Simpeler gezegd: de brandweer moet op tijd op de plaats van een incident zijn. De woon- en werkafstand van vrijwillig personeel tot de brandweerkazerne moet daarom beperkt blijven.

Een brandweervrijwilliger moet bij een alarm binnen drie minuten op de kazerne kunnen zijn.
 

Werken als vrijwilliger voor de brandweer betekent, dat je in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week oproepbaar en beschikbaar bent.

De korpsen worden gemiddeld 50 tot 100 keer per jaar gealarmeerd. Soms gebeurt er weken niets, soms ruk je drie keer per dag uit. Vaak zijn het incidenten die binnen het uur zijn verholpen. Soms word je echter ook uren achtereen ingezet.

Aanname traject
Voor dat je bij de brandweer kan moet je een aanneme traject doorlopen. Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

Coopertest:
Onder leiding van een sportinstructrice moet je minimaal 2400 meter ( 2250 meter voor vrouwen) lopen. Voor elk jaar boven de 30 jaar is er een compensatie van 15 meter. Dit onderdeel is en verplicht onderdeel van de selectie test.

24h test:
Ben je door de coopertest heen gekomen dan moet je de 24 uurs test doorlopen.
De naam zegt het al, deze test duurt 24 uur, tijdens deze test wordt gekeken hoe je samenwerkt met andere deelnemers. Ook wordt er gekeken naar je technisch inzicht, uithoudings vermogen en hoe je reageert/werkt onder druk.
Ook dit onderdeel is en verplicht onderdeel van de selectie test. 

Opleiding manschap A
Naast de wekelijkse oefenavond  ben je verplicht de opleiding Manschap A te volgen (circa 1,5 jaar 1 avond in de week). 

Voor dit diploma moet je  4 kerntaken beheersen:

  • Kerntaak 1: Brandbestrijding
  • Kerntaak 2: Technische hulpverlening
  • Kerntaak 3: Ongevallen gevaarlijke stoffen
  • Kerntaak 4: Assistentie waterongevallen

De opleiding duurt in totaal 14 maanden. In vakantieperioden wordt er geen les gegeven. De eerste 5 maanden van je opleiding worden besteed aan het behalen van kerntaak 1, brandbestrijding. Je gaat dan 2 avonden per week en 1 zaterdag in de 6 weken naar school om theorie en praktijklessen te volgen en om leer opdrachten uit te voeren op je werkplek bij het korps waar je geplaatst bent. Na deze periode kan je ingezet worden in de praktijk bij incidenten op het gebied van brandbestrijding. De volgende periode van 9 maanden worden kerntaak 2, 3 en 4 afgerond. In deze periode is er nog 1 avond per week de opleiding en 1 zaterdag in de 6 weken. Je gaat dan echter wel ook 1 keer per week  naar de oefenavond van je korps om daar je vaardigheden op het gebied van brandbestrijding bij te houden.

Hoe belangrijk is een goede conditie?
De brandweer opereert vaak onder moeilijke omstandigheden. De inspanning die van het personeel wordt gevraagd is soms groot. Een algemene keuring en een inspanningstest bij een keuringsinstantie of Arbo-dienst, voorafgaand aan de aanstelling, maar ook periodiek tijdens het dienstverband, is daarom noodzakelijk. Deze keuring wordt betaald de brandweer. Op die manier weet je voor jezelf ook, of je in een goede lichamelijke en psychische conditie bent zonder je ziektekostenverzekeraar daarvoor te hoeven raadplegen. Voor wie regelmatig sport, is de conditie over het algemeen geen probleem.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?
Iedere brandweerman- of vrouw volgt de basisopleiding Manschap. Dit op kosten van de brandweer. Ook voor de benodigde cursustijd ontvang je een vergoeding. De brandweeropleidingen zijn in heel Nederland gelijk en worden afgesloten met een Rijksexamen. Er is dus geen onderscheid tussen vrijwillig en beroepspersoneel voor wat betreft opleidingen. Een specifieke vooropleiding heb je niet nodig. Technisch inzichtkomt wel van pas. Het brandweerpersoneel is verzekerd tegen schade en letsel die het gevolg zijn van ongevallen tijdens de dienstuitoefening. Rechten en plichten van vrijwillig personeel zijn vastgelegd in de Rechtspositieregeling vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer.

Meer dan alleen brandweer…
De korpsen zijn van oudsher een hechte groep mensen, waarvoor de brandweer meer is dan het brandweerwerk alleen. De korpsen hebben een eigen personeelsvereniging, die regelmatig activiteiten organiseren, zoals een excursie, een familiedag, een nieuwjaarsreceptie of een gezellige avond.

Interesse? 
Heb je interesse om bij de vrijwillige brandweer van Midden-Delfland te komen? Vul dan het formulier aan de rechterkant van de pagina in.

Portret van een vrijwilliger

Hieronder vindt u een aantal interviews met vrijwilligers van Brandweer Midden-Delfland. In deze interviews wordt door de vrijwilligers zelf verteld waarom zij bij de brandweer zijn gegaan en hoe ze dat ervaren.

Kees-Jan Wildeboer
Post: Maasland

Op een dag werd bij zijn autoschadebedrijf werd er een tankautospuit ter reparatie aangeboden. Omdat zijn vader en opa ook al bij de brandweer zaten, was Kees-Jan's interesse gelijk getrokken. Hij raakte in gesprek met de bestuurder van het voertuig en van het een kwam het ander. "Zeg, is het niet iets voor jou om vrijwilliger bij de brandweer te worden?" en Kees-Jan hoefde daar niet lang over na te denken.

Johan Oosthoek
Post: Schipluiden 

“Waarom ik bij de brandweer ging? Waarom niet kan je beter vragen! Ieder klein jongetje speelt toch met brandweerautootjes? Ik heb er zelf nooit bij stil gestaan dat dit voor mij weggelegd was. In mijn beleving waren brandweermensen stoere krachtpatsers, maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon een geweldige vriendenclub waar nog veel meer mensen van harte welkom zijn. Ik werd ooit gevraagd eens te komen kijken en ben nooit meer weggegaan, alle puzzelstukjes vielen op zijn plaats. Ik voel me hier helemaal thuis..”

Bea Wildeboer - van Winden
Post: Maasland

“Ik kan het iedereen aanbevelen, het is zo'n leuke sfeer, bij alle korpsen van Midden-Delfland trouwens.” “Ik vind het werk bij de brandweer ontzettend leuk en de afgelopen jaren heb ik geen moment gedacht 'Waar ben ik aan begonnen?' Het loopt eigenlijk vanzelf, natuurlijk moet je wel wat structuur in je leven aanbrengen.” 

Ron Keijzer
Post: Den Hoorn

Vader Joop was ook al bij de vrijwillige brandweer, net als zijn broer Toon. En toen vrienden ook nog eens aan hem gingen trekken, ging Ron Keijzer overstag: in 2001 kwam hij bij de brandweer van Den Hoorn en het bevalt hem uitstekend. "Ik woon en werk in Den Hoorn, dus dat kwam mooi uit. Ik liep eerst een paar weken mee met de brandweer om te zien wat het allemaal inhoudt. Ondanks het feit dat het een hobby is, moet je wel een groot plichtsgevoel hebben, vind ik. De sfeer in het korps is uitstekend en de opleiding ook.

Interesse? Laat het ons weten