Brandweer Haaglanden

De brandweer van Midden-Delfland is onderdeel van de regionale Brandweer Haaglanden en de Veiligheidsregio Haaglanden.
De brandweer in Midden-Delfland bestaat uit de kazernes Den Hoorn, Maasland en Schipluiden.

De kazerne Den Hoorn telt 19 vrijwilligers. Gemiddeld heeft het korps Den Hoorn 100 uitrukken per jaar. De oefenavond is op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De kazerne ligt aan de Woudseweg 7.

Brandweer Schipluiden telt 21 vrijwilligers. Zij hebben gemiddeld 50 uitrukken per jaar. De vaste oefenavond is maandagavond tussen 19.30 en 22.00 uur. De kazerne is gevestigd aan de Anna van Raesfeltstraat 35.

De kazerne Maasland bestaat uit 20 vrijwilligers. Zij oefenen elke dinsdagavond van 19.30 en 22.00 uur. De vrijwilligers hebben ongeveer 50 uitrukken per jaar. Het adres van de kazerne is Slot de Houvelaan 7.

De korpsen zijn van oudsher een hechte groep mensen, waarvoor de brandweer meer is dan het brandweerwerk alleen.
De korpsen hebben een eigen personeelsvereniging, die regelmatig activiteiten organiseren, zoals een excursie, een familiedag, een nieuwjaarsreceptie of een gezellige avond. Na de wekelijkse oefenavond is er ook gelegenheid om nog een drankje te drinken.
Naast de enthousiaste vrijwillige korpsleden zijn er vier medewerkers (3,4 fte) op kantoor werkzaam: de commandant, een medewerker preventie, een medewerker preparatie welke tevens werkzaam is als medewerker technische dienst en een administratief medewerker. In alle drie de posten zijn een (vrijwillig) postco├Ârdinator en plaatsvervangend postco├Ârdinator aangesteld. Zij zijn primair verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de post. Samen met de commandant vormen zij het kader van brandweer Midden-Delfland.

Verzorgingsgebied

De kazernes van brandweer Midden-Delfland zijn gevestigd in de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden.
De bebouwing van het verzorgingsgebied van de brandweer bestaat voor het grootste deel uit woningen met woonerven en straten, kleinschalige bedrijventerreinen in de dorpskernen en grotere industriegebieden aan de rand van de gemeente.

De rijkswegen A20 en A4 zijn belangrijke aandachtsgebieden voor de brandweer.
Het vele water in de gemeente en recreatie hierop is qua hulpverlening een extra zorg. Daarnaast bevinden zich in het open weidegebied ook de buurtschappen 't Woudt en de Zweth. In het open weidegebied rond de dorpskernen Schipluiden en Maasland zijn vooral (melk-)veehouderijen te vinden.
Bij Den Hoorn bevinden zich diverse tuinbouwbedrijven. De totale oppervlakte van de gemeente is ongeveer 5.000 ha.

verzorgingsgebied