Brandveiligleven

Brand zien we nog altijd als één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Een uitgebrande woning, alle bezittingen verloren. Of erger: gewonden en dodelijke slachtoffers. Bij een woningbrand heb je vanwege de sterke rookontwikkeling maar 3 minuten om jezelf in veiligheid te brengen.

Bij een woningbrand is het persoonlijke leed bovendien groter en vallen vaker slachtoffers dan bij een brand in een bedrijf of openbaar gebouw. In Nederland rukt de brandweer jaarlijks zo’n 7000 keer uit om woningbranden te blussen. De meeste branden beginnen tijdens het koken. Maar ook door het onvoorzichtig omgaan met kaarsen, sigaretten, open vuur of door slecht onderhoud of foutief gebruik van elektrische apparaten.

In openbare gebouwen en bedrijvenpanden houdt de brandweer toezicht en controleert ze of de regels worden nageleefd. In woningen niet, terwijl meer dan de helft van alle branden in woningen ontstaat. Veel voorkomende oorzaken zijn in slaap vallen tijdens het roken, het verkeerd gebruik van elektrische apparaten of ongelukjes tijdens het koken.

Het voorkomen van branden kan niet door de brandweer alleen worden bereikt. De brandweer zal zich de komende jaren meer gaan richten op het veiligheidsbewustzijn van burgers. 

Brandveiligheid

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.
Hieronder hebben we informatie bij elkaar gezet wat je moet doen als er brand uit breekt, of beter zelfs om brand te voorkomen.

Brandblussers
Op brandblussers in Nederland is aangegeven voor welke brandklasse de blusser is bedoeld. Dit kan noodzakelijk zijn om te weten welk type blusser bij het uitbreken van een brandje moet worden ingezet.
Lees meer >>

Elektrische apparaten
Apparatuur die veel stroom gebruikt (wasmachine, wasdroger) hebben een grotere kans op het veroorzaken van brand. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik.

Lees meer >>

CO vergiftiging
Gas, kolen, hout, stookolie en petroleum hebben zuurstof nodig om goed te branden. Is er te weinig zuurstof aanwezig in de kamer dan kan er CO worden gevormd. 

Lees meer >>

Veilig klussen
Tijdens het klussen is het gebruik van brandbare stoffen niet ontdenkbaar. Een reden om extra op te letten.

Lees meer >>

Brandwonden
Een brandwond kan iedereen oplopen. Soms zijn brandwonden zo groot, dat er kans is op blijvend letsel of een levensbedreigende situatie. Met de juiste eerste hulp kunt u zoveel mogelijk leed voorkomen. 
Lees meer >>

Rookmelders
Zeker 's nachts zijn deze belangrijk. Als je slaapt, ruikt je niets, maar je hoort wel. Om jezelf en je gezin op tijd te wekken bij brand en rook, hang je dus rookmelders op. Alleen zo heb je genoeg tijd om te vluchten.
Lees meer >>

Schoorsteenbrand
Schoorsteenbrand is het verschijnsel dat opgehoopt roet in een schoorsteen vlam vat. Hierdoor bestaat het risico dat het hele huis in brand vliegt.

Lees meer >>

Vluchtwegen
In minder dan 5 minuten tijd kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een grote brand. Zelfs in de ruimtes die je door en door kent, raak je bij rookontwikkeling de oriëntatie kwijt.

Lees meer >>